Get Adobe Flash player

Hướng dẫn sử dụng WIFI tại Khu 2

Bước 1: Kết nối đến đến một trong các Access Point (AP) của khu 2

Ví dụ: K2-KHB-1 là AP số 1 tại Khu hiệu bộ

          K2-KTX-3 là AP số 3 tại khu vực Ký túc xá

Bước 2: Gõ bỏ cấu hình Proxy trên Web Browers (Trên Internet Explorer hoặc FireFox), nghĩa là khi chúng ta sử dụng WIFI trong khu 2 các máy tính không cần phải thiết lập proxy.

Chú ý: Nếu bạn chưa biết cách thiết lập và gõ bỏ cấu hình proxy, xin xem hướng dẫn tại: http://websrv2.ctu.edu.vn/helpdesk/index.php/2013-06-10-08-51-29/van-de-mang-may-tinh/29-hu-ng-d-n-s-d-ng-wifi-t-i-khu-2

Bước 3: Do hệ thống WIFI của khu 2 sử dụng cơ chế chứng thực người dùng qua kết nối bảo mật, do đó khi truy cập ra Internet hệ thống sẽ yêu cầu chúng ta đăng nhập với một tài khoản do Trường cấp, tuy theo chúng ta sử dụng Web Browers nào mà các bước thực hiện sẽ khác nhau: 

1. Đối với Mozilla Firefox (FF)

- Sau khi kết nối xong, sử dụng FF để mở trang web bất kỳ, bạn sẽ được thông báo như hình bên dưới:

 

- Nhắp chọn I Understand the Risks


- Chọn nút Add Exception…

 

Hộp thoại Add Security Exception xuất hiện và Click nút Confirm Security Exception.

 

2. Đối với Internet Explorer (IE) 7 trở lên

 

- Sau khi kết nối xong, sử dụng IE để mở trang web bất kỳ, bạn sẽ được thông báo như hình bên dưới:

 

 

 

 

- Nhắp Continue to this website (not recommended) để tiếp tục.

 

3. Đối với Internet Explorer 6 (IE6)

 

- Sau khi kết nối xong, sử dụng IE để mở trang web bất kỳ, bạn sẽ nhận được hộp thoại thông báo như hình bên dưới:

 

 

 

-Chọn nút Yes để tiếp tục

 

Bước 4: Chứng thực người sử dụng

 

 


Sử dụng tài khoản máy tính là Mã số Cán bộ (6 số)  hoặc Mã số Sinh viên để chứng thực.